De Klimaatacademie wordt georganiseerd door Natuurpunt en Partners Meetjesland en Woonwijzer Meetjesland. We willen de CO₂-uitstoot verminderen en het Meetjesland Klimaatgezond maken.
Ons energieverbruik is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO₂-uitstoot. Om de uitstoot terug te dringen moeten we anders omgaan met energie. 

Bespaar energie en help anderen energie te besparen.

  • Leer mee tijdens de uitstappen of workshops van de Klimaatacademie
  • Denk mee over activiteiten tijdens de Werkgroep Klimaat & Energie
  • Doe mee als vrijwilliger tijdens activiteiten en/of maak mee promotie

De invloed van ons energieverbruik op het klimaat

Tijdens de Klimaatacademie onderzoeken we tijdens bijeenkomsten, workshops of uitstappen hoe we onze CO₂-uitstoot kunnen verminderen. CO₂-uitstoot zorgt immers voor klimaatopwarming, met wereldwijd overstromingen, droogtes, onstabiele seizoenen en de stijging van het zeepijl als gevolg.

Een groot deel van de CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door ons energieverbruik: we gebruiken immers nog te veel fossiele brandstoffen - zoals aardolie, aardgas en steenkool – die broeikasgassen zoals CO₂ uitstoten.

Om minder CO₂-uitstoot te veroorzaken moet ons energieverbruik veranderen. Dit kan via energiebesparing, hernieuwbare energie of hergebruik van energie.  

Wanneer we kijken naar de huishoudens veroorzaken we directe CO₂-uitstoot door vervoer, gasverbruik en elektriciteit. Daarboven komt ook nog indirecte CO2-uitstoot voor onder meer de productie en transport van onze voeding en kleding.

De gemiddelde Belg stoot zo’n 3,7 ton CO₂ per jaar uit.
De uitstoot van 3,7 ton CO₂ kan je vergelijken met de verbranding van 1.180 liter diesel, 26 vluchten naar Parijs of het verbruik van 1.000 kilo kantoorpapier. Om 3,7 ton CO₂-uitstoot op te vangen moeten 185 bomen een jaar lang groeien.

Klimaatacademie over energie!

Tijdens de Klimaatacademie focussen we voornamelijk op het gas- en elektriciteitsverbruik bij de mensen thuis, en hoe we het verbruik kunnen verminderen of duurzamer maken.

Leer tijdens de academie bij over duurzaam bouwen en verbouwen, groendaken, geothermie en biomassa, circulair produceren, duurzame materialen en nog veel meer!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief. 

Om ook de CO₂-uitstoot van het vervoer aan te pakken verwijzen we graag naar ons project ‘Autodelen Meetjesland’. Autodelen kan een oplossing bieden voor duurzaam en sociaal vervoer.

Wil je meer weten over duurzame voeding? Dan kan je terecht bij ons project 'Korte Keten Meetjesland'.